Miło nam poinformować, że wczoraj otrzymaliśmy tytuł Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego! Tym samym dołączyliśmy do międzynarodowej sieci szkół popularyzujących wśród uczniów wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości. Sieć, która obejmuje około 1500 certyfikowanych szkół - ambasadorów Parlamentu Europejskiego, 3700 nauczycieli mianowanych starszymi ambasadorami i prawie 23 000 uczniów mianowanych młodszymi ambasadorami, daje szkołom doskonałą okazję do wymiany najlepszych praktyk i współpracy przy realizacji programu. Sieć szkół-ambasadorów stanowi część większej społeczności współpracującej z Parlamentem Europejskim, w szczególności za pośrednictwem platformy wspólnie.eu.

Daje szkołom szansę uczestniczenia w szerokim wachlarzu działań organizowanych przez Parlament Europejski oraz jego biura kontaktowe i instytucje partnerskie, jak również nawiązania kontaktów z różnymi podmiotami na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

10 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące bieżącą edycję programu EPAS. Gośćmi specjalnymi byli: Pani Halina Wysokińska - założycielka programu, Pan Poseł Bogdan Rzońca - członek grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE, a także Pan Przemysław Staroń - zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2018, który w swoim wystąpieniu poruszył temat powrotu do nauki stacjonarnej oraz opowiedział o swoich refleksjach dotyczących narzędzi i przyzwyczajeń z czasu edukacji zdalnej. Podczas open stage’u mieliśmy okazję zaprezentować nasze EPAS-owe działania i podzielić się refleksjami na temat realizowanych przedsięwzięć.

W nadchodzącym roku szkolnym ruszamy z kolejną edycją; zapraszamy chętnych uczniów, Młodszych Ambasadorów, do udziału w programie!