Dnia 10 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji 103 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Przedstawiono drogi Polaków do wolności przez 123 lata niewoli, do momentu odzyskania niepodległości wraz z końcem pierwszej wojny światowej 1918 roku. Celem akademii było kultywowanie tradycji narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych i umacnianie poczucia jedności narodowej. Przedstawiono treści historycze uzupełnione poezją i filmami, wzbogacone wykonaniem pieśni patriotycznych przez zespół muzyczny Alteracja pod opieką Joanny Tomaszewskiej.

Czynny udział w przygotowaniu spotkania wzięli uczniowie z klas: 2HZ – Wiktoria Marciniak, Maja Pietrzak, Aleksandra Polusik, Magdalena Purcel; 3ET – Krzysztof Gawron, Patryk Kurczoba, Artur Tomczyk.

Wszyscy zgromadzeni włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu 2021” i wspólnie odśpiewali hymn o godzinie 11:11.

Nadzór techniczny i dźwiękowy sprawował Jerzy Gomoliszewski. Całość przygotowały:  Marzanna Brzustowicz i Małgorzata Kwaśniak.