W  dniu 16 listopada 2021 roku odbył się szkolny konkurs z wiedzy o społeczeństwie „Kto sprawuje władzę w Polsce - organy władzy III RP". Konkurs adresowany był  do uczniów klas  III Technikum i Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia. Jednoetapowy test został przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz. Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowania wiedzą o sposobie powoływania oraz kompetencjach organów władzy III RP; zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, korzystania  z różnych źródeł  informacji, racjonalnego  wykorzystywania narzędzi i technologii  informatycznej; umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania; budowanie poczucia tożsamości  narodowej,  rozwijanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej.

W konkursie wzięło udział 37  uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce- Kacper Piąstka kl.3BM

II miejsce- Klaudia Kostrzewa kl. 3kf

III miejsce- Kamil Kłodawski kl. 3BM

Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli: Barbary Ressel i Katarzyny Sylwestrzak.