W dniu 23.11.2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady  ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Wzięło w nim udział 19 uczniów.  Najwyższą liczbę punktów w ogólnopolskim  teście wiedzy uzyskali następujący uczniowie: Julia Pusta kl. 2RM, Klaudia Witczak kl. 2RM, Agata Grzelak kl. 3TA. Wymienione osoby zakwalifikowały się do etapu  wojewódzkiego Olimpiady.

Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowała komisja w składzie:

Aneta Kurzawa – przewodnicząca,

Elżbieta Cytrowska, Monika Matecka, Piotr Bińkowski – członkowie komisji.