26 maja, w Dniu Matki, w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu dla uczniów klas fryzjerskich BSIS oraz technikum. Przedsięwzięcie stanowiło doskonałą promocję młodych talentów, umożliwiło uczniom zaprezentowanie umiejętności i wykazanie się kreatywnością. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu upięcia lub półupięcia z zastosowaniem wszystkich możliwych technik fryzjerskich. Z powodu zdalnego nauczania rywalizacja przebiegała dosyć nietypowo - w formie online.

W dniu 23.04.2021 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.  Jest to coroczne święto organizowane przez UNESCO, którego celem jest promocja czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej dzięki prawom autorskim. Święto książki po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Dlaczego właśnie 23 kwietnia? Dlatego, że jest to ważna data w historii literatury światowej - data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa de la Vegi. Obchodzone na całym świecie święto książki wywodzi się z Katalonii. Zgodnie
z tradycją, tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one rewanżują się książką.

W kwietniu w Zespole Szkół Technicznych odbyła się I edycja „Tygodnia  Kultury Niemieckiej – Die Woche der Deutschen Kultur”  . W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie zostali zaproszeni do udziału w trzech różnych konkursach z języka niemieckiego. Obchody zainaugurował  Dzień Piosenki Niemieckiej. Uczestnicy musieli  wykonać  zadania do wysłuchanego utworu. Kolejny etap zmagań wpisany został w Dzień Poezji Niemieckiej, podczas którego uczniowie zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze. Trzeci konkurs pozwolił młodzieży zrealizować  pasje nie tylko językowe, ale też plastyczno- komputerowe. Komiks po niemiecku zamknął  I edycję Tygodnia Kultury Niemieckiej.  Uczniowie  mogli opracować w aplikacji „Comica”  swój wolny dzień.

 W dniu 12 maja odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 Maja 1791 r. zorganizowany z okazji 230. rocznicy uchwalenia konstytucji majowej. Uchwalona 3 maja 1791 r. roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

14 maja 2021r. klasa 3CA miała przyjemność uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu z p. Waldemarem Banaszkiem i p. Dawidem Wójcickim z Krajowego Biura Eurodesk Polska na temat Europracy. Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+". To również nieprzepastne źródło sprawdzonych i wiarygodnych informacji dla wszystkich, którzy myślą o zdobywaniu doświadczeń za granicą - studiując, pracując, czy działając społecznie, szukają źródeł finansowania i możliwości współpracy międzynarodowej.

Zarządzenie nr 3 /2021 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 10.05.2021 r. w sprawie nauczania hybrydowego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Turku, informuje , że od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r., nauka w szkole będzie odbywać się w formie hybrydowej zgodnie z podanym harmonogramem.

§ 1

TERMIN

NAUCZANIE STACJONARNE

NAUCZANIE ZDALNE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI I FORM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZYJĘTYCH W SZKOLE

17-21.05.2021 r.

Klasy technikum:

3TL,3TT,3TI,3TM,3TG,3EB,3LH,3FZ,3CA,

2TA,2TH,2TL,2LZ,2TI,2ET,2BM,2FG,2TIp,

2TGp,2TMp,2TLp,2Cap,2HZp,2ETp

Klasy technikum:

1TI,1TG,1TT,1TL,1CA,1HZ,1EF,1RM

Klasy szkoły branżowej:

3m,3f,3ks,3o,3hw,2h,2m,2kf,2so,2w,2mp,

2fp,2kop,2hsp,2wp,1m,1f,1h,1k,1sw,1w

 

24-28.05.2021 r.

Klasy technikum:

1TI,1TG,1TT,1TL,1CA,1HZ,1EF,1RM

Klasy szkoły branżowej:

3m,3f,3ks,3o,3hw,2h,2m,2kf,2so

,2w,2mp,2fp,2kop,2hsp,2wp,

1m,1f,1h,1k,1sw,1w

 

Klasy technikum:

3TL,3TT,3TI,3TM,3TG,3EB,3LH,3FZ,3CA,

2TA,2TH,2TL,2LZ,2TI,2ET,2BM,2FG,2TIp,

2TGp,2TMp,2TLp,2Cap,2HZp,2ETp

 

§ 2

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

§ 3

Nauczanie w Liceum dla Dorosłych obywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§4 

Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć.

$5

Bezpieczeństwo sanitarne zapewniane jest według aktualnych wytycznych GIS oraz procedur wewnątrzszkolnych określonych w zarządzeniu 13/2020

$6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

- Zarządzenie 3/2021

Dyrektor ZST w Turku
Wioletta Adamiak

W związku z potrzebą szerzenia wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia oraz pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia promuję działania prozdrowotne poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia z wykorzystaniem informacji i darmowych planów żywieniowych zawartych na portalu www.diety.nfz.gov.pl prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

9 maja w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy, w którym świętujemy pokój i jedność Europy. W tym dniu przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana, w której zaproponowano nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. W tym roku w Zespole Szkół Technicznych obchodzimy Dzień Europy w szczególny sposób jako uczestnicy programu EPAS – Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego. Duży wpływ na kształt naszego świętowania ma sytuacja pandemiczna. Mimo tego w formie zdalnej odbył się szereg przedsięwzięć związanych z Dniem Europy, wartościami europejskimi oraz pogłębianiem wiedzy na temat instytucji unijnych.

W kwietniu 2021 r. został zorganizowany w naszej szkole konkurs online Landeskunde w plakatach. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, zainteresowanie krajami niemieckojęzycznymi, pogłębienie wiedzy na temat regionów, kultury i odrębności poszczególnych miast. Prace konkursowe - wykonane przez uczniów w języku niemieckim - oceniane były na podstawie techniki wykonania, kompozycji, kreatywności, estetyki i znajomości języka niemieckiego.

W ramach projektu EPAS i obchodów Dnia Europy 13 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Turku kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięło udział w Konkursie Kulinarnym „Smaki Europy”,  przygotowując i prezentując online różne potrawy krajów Europy. Kuchnia europejska jest niezwykle urozmaicona. Zachwyca w niej bogactwo smaków, aromatów i różnorodnych składników wykorzystywanych do przygotowywania dań, począwszy od świeżych, lokalnych warzyw, skończywszy na wymyślnie podawanych owocach morza. To kuchnia niejednorodna, w której znaleźć można zarówno proste potrawy, jak i wieloskładnikowe, trudne w przygotowaniu smakołyki.

W piątek 30 kwietnia 2021r. absolwenci Zespołu Szkół Technicznych w Turku oficjalnie pożegnali szkołę, w której spędzili cztery lata nauki. Były świadectwa, nagrody i gratulacje. Niestety, to już druga z kolei uroczystość zakończenia szkoły, która odbyła się w warunkach reżimu sanitarnego. Kolejny rocznik odebrał upragnione świadectwa dojrzałości nie na oficjalnym apelu, lecz w kameralnej atmosferze klas, w obecności wychowawców i dyrekcji szkoły. Uzasadnionej radości towarzyszył lęk przed zbliżającymi się egzaminami. Formuła zdalnego nauczania była niewątpliwie sprawdzianem z odpowiedzialności i systematyczności, który wszyscy zdali pomyślnie.

29 kwietnia 2021 r. 48 uczniów naszej szkoły wzięło udział w I edycji szkolnego konkursu wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej - Parlament Europejski. Uczniowie odpowiadali online na platformie Testportal na 23 pytania na temat organizacji, roli i zadań tej ważnej instytucji unijnej. Konkurs był adresowany do uczniów klas 1-3 Technikum w ramach działań podejmowanych w ramach programu EPAS - Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego. Największą liczbę punktów zdobyła Dominika Kurzawa, uczennica klasy 1TL. Gratulujemy!

Światowy Tydzień Pieniądza – Global Money Week (GMW) jest coroczną kampanią informacyjną na rzecz edukowania dzieci i młodzież, tak by  od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych .Organizatorem projektu  jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej - działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.Obiór dokumentacji medycznej odbędzie się w dniu 30.04.2021 r. w gabinecie medycyny szkolnej pok. 07. budynek B.

24 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Śniadania, który organizowany jest pod hasłem „Znajdź czas na śniadanie”. Warto rozpocząć dzień od śniadania, dostarczając w ten sposób energię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia Instytutu Żywności i Żywienia śniadanie powinno składać się z: