Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora

Zespołu Szkół Technicznych

w Turku

z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

            Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

W roku szkolnym 2020/2021 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2020  Technikum/  BSIS

11.01.2021  Technikum

12.01.2021  Technikum/ BSIS

04.05.2021  Technikum

05.05.2021  Technikum

06.05.2021  Technikum

04.06.2021  Technikum/ BSIS

22.06.2021  Technikum/ BSIS