Podręczniki kształcenia ogólnego po szkole podstawowej
na rok szkolny 2020/2021

 

- Technikum klasa I

 

- Technikum klasa II

   
 

- Szkoła Branżowa I Stopnia klasa I

 

- Szkoła Branżowa I Stopnia klasa II

 

Podręczniki kształcenia ogólnego po gimnazjum
na rok szkolny 2020/2021

 

- Technikum klasa II

 

- Technikum klasa III

 

- Technikum klasa IV

 

 

- Szkoła Branżowa I Stopnia klasa II

Szkoła Branżowa I Stopnia klasa III

 

Podręczniki kształcenia zawodowego po szkole gimnazjalnej
na rok szkolny 2020/2021

- technik elektryk

technik elektronik

technik ekonomista

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik logistyk

 - technik handlowiec

- technik mechanik

- technik mechatronik

- technik usług fryzjerskich

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- mechanik pojazdów samochodowych

- mechanik automatyki i urządzeń precyzyjnych

stolarz

kucharz

- fryzjer

- sprzedawca

- tapicer

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych po szkole podstawowej

będą wybrane po 1 września po konsultacji z nauczycielem